Vəli Hüseyn oğlu Əliyev

Akademik, t.ü.e.d., ADPU-nin “Ümumi Tarix” Kafedrasının müdiri

Məryəm Həsən qızı Seyidbəyli

T.ü.e.d., AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun 
“Azərbaycan diasporu” şöbəsinin müdiri

Oqtay Balaqadəş oğlu Sultanov

T.ü.e.d., professor, ADPU-nin Tarix fakültəsinin dekanı

Ədalət Qasım oğlu Qasımov

T.ü.e.d., AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun 
“Əliyevşunaslıq” şöbəsinin müdiri

Vüqar Gəncəli oğlu Rəhimzadə

S.ü.f.d., İki Sahil qəzetinin baş redaktoru

Namiq Həsən oğlu Əliyev

T.ü.f.d., Palitra qəzetinin baş resaktoru

Fariz Əli oğlu Əmirov

T.ü.e.d., professor, ADNA-nın Kimyəvi analiz laboratoriyasının müdiri

Nəsimi Xalıqverdi oğlu Məmmədov

Dövlət qulluqçusu

Babək Seyfəddin oğlu Əhmədov

Diplomat

"Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır, sarsılmaz olacaqdır, dönməz olacaqdır və Azərbaycanın bugünkü gənc nəsli,
gələcək Azərbaycanı yüksəklərə qaldıracaqdır”.

Heydər Əliyev
Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi