• Naxçıvan MR Nümayəndəliyi

• Elm-Təhsil,Təlim və Karyera Mərkəzi

• «Həmrəy» jurnalı

"Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır, sarsılmaz olacaqdır, dönməz olacaqdır və Azərbaycanın bugünkü gənc nəsli,
gələcək Azərbaycanı yüksəklərə qaldıracaqdır”.

Heydər Əliyev
Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi