• Aşurbəyov Əfrasim İsa oğlu
  • Babanlı Yusif Məmməd oğlu
  • Babayev Anar Nəsrəddin oğlu
  • Bayramova Nigar Namiq qızı
  • Əliyev Elvin Həsən oğlu
  • Qasımov Səbuhi Ağakişi oğlu
  • Qurbanov Fuad Əli oğlu
"Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır, sarsılmaz olacaqdır, dönməz olacaqdır və Azərbaycanın bugünkü gənc nəsli,
gələcək Azərbaycanı yüksəklərə qaldıracaqdır”.

Heydər Əliyev
Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi