Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində "Həmrəy Gənclərin Maarifləndirilməsinə Dəstək" Ictimai Birliyi Naxçivan Muxtar Respublikasinin yaradilmasinin 90 illik yubileyin? həsr olunmus "Naxçivan: tarix, müasirlik və gənclik" mövzusunda tədbir keçirib.

"Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır, sarsılmaz olacaqdır, dönməz olacaqdır və Azərbaycanın bugünkü gənc nəsli,
gələcək Azərbaycanı yüksəklərə qaldıracaqdır”.

Heydər Əliyev
Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi