Ulu xalqımızın özünə məxsus dəyərlərinin, milli mentalitetinin yaşadılmasına, tolerantlıq və mültikulturalizm ənənələrinin qorunmasına töhfə vermək istəyən, vətənpərvərlik ruhunda olan hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşı - irqindən, dinindən, cinsindən asılı olmayaraq, “HƏMRƏY” Gənclərin Maarifləndirilməsinə Dəstək İctimai Birliyinə üzv ola bilər. Bu bir həmrəylik nümunəsidir. Ona görə də İctimai Birlik ona üzv olanlarındır.
Gəlin ki, həmrəy olaq! Həmrəyliyimiz gələcəyimizin uğurudur!

"Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır, sarsılmaz olacaqdır, dönməz olacaqdır və Azərbaycanın bugünkü gənc nəsli,
gələcək Azərbaycanı yüksəklərə qaldıracaqdır”.

Heydər Əliyev
Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi