Gənclər təşkilatlarının nümayəndələrini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun Müşahidə Şurası seçkilərinin səsvermə yığıncağında iştirak etm...

Xəbərlər

"Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır, sarsılmaz olacaqdır, dönməz olacaqdır və Azərbaycanın bugünkü gənc nəsli,
gələcək Azərbaycanı yüksəklərə qaldıracaqdır”.

Heydər Əliyev
Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi

Video