Bu gün, 15 mart 2013-cü ildə Azərbaycanda yaşayan gənclərin həmrəyliyinə nail olmaqla onların maarifləndirilməsinə kömək etmək məqsədi ilə təsis edilmiş «Həmrəy...

Xəbərlər

"Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır, sarsılmaz olacaqdır, dönməz olacaqdır və Azərbaycanın bugünkü gənc nəsli,
gələcək Azərbaycanı yüksəklərə qaldıracaqdır”.

Heydər Əliyev
Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi

Video